Famous Singer names that start with O

List of 16 singer names starting with O ordered by rank popularity.
Medal 1
#3 overall rank
Oliver Mtukudzi
As in: Oliver Mtukudzi
Medal 2
#18 overall rank
Owen McCormack
As in: Owen McCormack
Medal 3
#158 overall rank
Olive Kline
As in: Olive Kline
Medal 4
#201 overall rank
Oscar Seagle
As in: Oscar Seagle
Medal 5
#613 overall rank
Otis Redding
As in: Otis Redding
Born on September 9, 1941
Medal 6
#620 overall rank
Ozzy Osbourne
As in: Ozzy Osbourne
Born on December 3, 1948
Medal 7
#1343 overall rank
Oren Lavie
As in: Oren Lavie
Born on June 13, 1976
Medal 8
#1673 overall rank
Ollie Halsall
As in: Ollie Halsall
Born on March 14, 1949
Medal 9
#1738 overall rank
Orin
As in: Orin
Born on July 23, 1968
Medal 10
#2170 overall rank
Osmar
As in: Osmar
Born on January 1, 1943
Medal 11
#2361 overall rank
Orrin Tucker
As in: Orrin Tucker
Born on February 17, 1911
Medal 12
#3094 overall rank
Olga Tanon
As in: Olga Tanon
Born on April 13, 1967
Medal 13
#5552 overall rank
Oran Etkin
As in: Oran Etkin
Born on January 1, 1977
Medal 14
#7209 overall rank
Oz
As in: Oz
Born on January 1, 1948
Medal 15
#10058 overall rank
Odell Cornelious Beckham
As in: Odell Cornelious Beckham
Born on December 29, 1994
Medal 16
#18835 overall rank
Oni Oshun
As in: Oni Oshun