Takumi

Takumi is a boy name.
444

Takumi VIP rank

Medal
>#10k
Most recent rank
Medal
#None
Most recent rank
Medal
2
Actors named Takumi
Medal
1
Directors named Takumi
Medal
0
Singers named Takumi
Medal
0
Writers named Takumi

Famous people named Takumi

Here’s a list of VIPs named Major:

Famous directors named Takumi and their movies

Takumi Furukawa
Takumi Furukawa
  • No. of movies: 3

Taiyo no kisetsu

Directed by: Takumi Furukawa

Starring: Yôko Minamida, Hiroyuki Nagato, Kô Mishima, Asao Sano

Cruel Gun Story

Directed by: Takumi Furukawa

Starring: Jô Shishido, Chieko Matsubara, Tamio Kawaji, Yuji Kodaka